Lliga Reumatològica Catalana

La Lliga Reumatològica Catalana (LLRC) és una entitat sense ànim de lucre dedicada des de fa més de vint-i-cinc anys a oferir suport, acompanyament i assessorament a les persones amb malalties reumàtiques i als seus familiars, així com a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb una malaltia reumàtica.

L’entitat està formada per persones amb malalties reumàtiques, familiars, professionals i persones i entitats interessades per l’àmbit de la salut en general i de la reumatologia en particular.

La Lliga Reumatològica Catalana es regeix per aquests Estatuts, està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm. 6989 de la Secció 1a del Registre de Barcelona des del 5 de juliol de 1984, en el Registre d'Entitats de Voluntariat amb el núm. 194 i va ser declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior el 21 de febrer de 2005.

Missió

La missió de la Lliga està descrita a l’Article 2. Finalitats i fins socials dels seus Estatuts:

"La finalitat d’aquesta Associació consisteix a promoure i desenvolupar, a nivell individual i social, la lluita contra totes les malalties reumàtiques, facilitant la informació, ajuda psíquica i col•laboració assistencial que sigui precisa, tant per la seva prevenció, com per al seu tractament i rehabilitació, amb prestació de serveis d’assistència personal als associats, oferint-los quelcom que estigui al seu abast per tal d’assolir objectius que beneficien tots els afectats per a aquesta mena de malalties en qualsevol de les seves manifestacions."

Visió

La Lliga Reumatològica Catalana aspira a que la població en general compti amb l'informació suficient sobre les Malalties Reumàtiques de tal manera que qualsevol persona pugui reconèixer els símptomes de les malalties més prevalents i incapacitants i prendre decisions sobre la seva salut que facilitin un diagnòstic d'hora.

Igualment, s’aspira a que les persones amb Malaties Reumàtiques tinguin informació sobre la patologia i la motivació suficient per prendre decisions sobre la seva salut, ser autònomes i actives, de tal manera que gestionin la seva malaltia de la millor forma possible.

Les malalties reumàtiques afecten la persona que les pateix i el seu entorn més immediat, per això és imprescindible crear estructures professionals de suport amb la finalitat d’ajudar a cobrir les seves necessitats biopsicosocials: atenció psicològica, atenció social, exercicis, activitats i conferències dirigides a l’augment de l’autonomia de la persona, qualitat ssistencial... Paral·lelament també s’ha de vetllar per la sensibilització i la informació de la població general.

És per aquest motiu que la Lliga Reumatològica Catalana va néixer i continua amb la seva tasca des de fa més de 20 anys. L'entitat és conscient de la complexitat d’aquests processos i vol acompanyar les persones afectades i el seu entorn més immediat.

Es pretén cobrir un buit en l’atenció de necessitats comunes d’aquest col·lectiu i es volen assolir els següents objectius:

 • Projecte d’atenció i suport individual: atenció telefònica, atenció psicològica i atenció social.
 • Projecte d’atenció i suport grupal: mitjans i eines per a la resolució de dificultats i Grups d'Ajuda Mútua.
 • Projecte informatiu: elaboració del fons documental de consulta, el blog, les eines 2.0 i el butlletí, així com organització de conferències.
 • Projecte de manteniment de la salut: física, mental i social.
 • Projecte de divulgació de l’entitat i sensibilització vers les malalties reumàtiques: edició de llibrets informatius, dels tríptics de l’entitat, de material sobre activitats i conferències i de la pàgina web.
 • Projecte de foment de la cooperació: entre les entitats municipals, amb la comunitat mèdica i amb altres serveis públics o privats.
 • Projecte d’atenció telefònica: a persones que viuen soles o amb grans dependències.
 • Pla de defensa de drets del col·lectiu.
 • Programa d'inserció i integració laboral i social de persones afectades per una malaltia reumàtica.
 • Programa de desenvolupament de l'àrea infantil de la Lliga i de sensibilització sobre les malalties reumàtiques en la població infantil i juvenil.

Valors

 • La persona com a eix vertebrador de tota intervenció i protagonista de la seva vida. Fomentant sempre l’empoderament, autonomia personal i autodeterminació de la persona amb malaltia reumàtica, respectant la seva dignitat inherent i la llibertat de prendre les seves pròpies decisions.
 • La diversitat com a valor i realitat ineludible: tots som diferents, però alhora iguals. Consensuar discursos inclusius i respectuosos  amb tothom, en tant a gènere, edat, malaltia amb la que conviu, etapa de la vida, grau d’afectació...
 • Consciència col·lectiva: responsabilitat conjunta de tots i totes en aconseguir aquestes fites per a tothom.
 • La igualtat d’oportunitats, la participació i inclusió plenes i efectives a la societat i la no discriminació.
 • El diàleg civil i la transversalitat de les polítiques en les que s’ha de treballar.

Objectius

Els nostres objectius són millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia reumàtica: aquest és l’únic propòsit de tots els que formem la Lliga Reumatològica Catalana. Amb aquesta fita, treballem dia rere dia en cinc eixos fonamentals:

 • INFORMEM... de manera clara i entenedora sobre les malalties reumàtiques i els àmbits que hi queden afectats: social, psicològic, laboral, jurídic, econòmic, etc.
 • DONEM SUPORT... a les persones que conviuen amb malaties reumàtiques i als seus familiars oferint-los acompanyament i mitjans per resoldre les dificultats que comporta la convivència amb la malaltia.
 • INVESTIGUEM... per millorar la qualitat de vida del col·lectiu col·laborant amb els professionals dels diferents àmbits (sanitari, psiquiàtric i psicològic, social, rehabilitador,etc.).
 • DIVULGUEM... en la societat la informació sobre les malalties reumàtiques i sobre la incidència i les conseqüències individuals i socials d’aquestes malalties.
 • PARTICIPEM... en els diferents fòrums i organismes on es decideixen les polítiques i actuacions relacionades amb les persones afectades per reumatismes amb el fi de millorar-ne l’atenció sociosanitària.

Contacte i comunicació

La Lliga compta amb 9 seus, que representen l’expansió geogràfica del nostre projecte associatiu, i són necessaries per a poder facilitar tots els nostres serveis i activitats al major nombre possible de persones.

La nostra Seu Central està a:
C/ Llibertat 48, baixos
08012, Barcelona
Tel. 93 207 77 78
lalliga@lligareumatologica.org

El nostre CIF és el G-59133520


Com ens Organitzem

Equip humà de la Lliga

Els diversos òrgans i consells assessors de què consta l’entitat estan formats per persones amb caràcter voluntari i compromeses amb el programa de la Lliga que amb caràcter voluntari hi aporten el seu temps, experiència i coneixements.

A través d'un procés electoral, els associats/ades de l’entitat escullen la Junta Directiva, que és assessorada per un Consell Mèdic representat per un metge reumatòleg.

Cadascuna de les Seus és dirigida per una comissió de voluntaris/àries que estan coordinats tant amb la Junta Directiva com amb l’equip tècnic.

L’equip tècnic desenvolupa els projectes i/o accions que aproven la Junta Directiva i les Seus, i les assessora tècnicament en aquells casos en què es requereix.

Junta Directiva

 • Presidenta: Elisenda de la Torre
 • Vicepresidenta: Montserrat Garcia
 • Secretària: M. Jesús Ángel
 • Tresorera: Carolina Navalón
 • Vocal I: Esther Campillo
 • Vocal II: Laura Capell
 • Vocal III: Marta D'Lacoste
 • Assessor Mèdic: Dr. Sergi Ordóñez

Responsables de les Seus

Barcelona: M. Jesús Ángel i M. Jesús Díaz. Lleida: Antoni Mòdol, Pep Sala, Eva Solans i Teresa Mayals. El Prat de Llobregat: Nieves Carrión. Tarragona: Montserrat Guasch. Terrassa: Albert Colomer. Vilafranca del Penedès: Alexandra Olivé, Jennifer Martínez i Antonia Ventosa. Girona: Alicia Ibarra. Sant Vicenç dels Horts: Francisca Pérez i Antònia Melero. Sabadell: Amor Rodríguez i Carmen Crespo.

Equip Tècnic

Patricia Planas (coordinadora general), Héctor Planas (tècnic de projectes), Pepi García i Rosa Fernández (administratives), Jordi Jiménez  (periodista), Fabiola Martínez (Community Manager)

Equip Psicològic

Patricia Planas, Susana López

Professionals col·laboradors

Disseny i maquetació: Rosa Fernández i Johanna Porras. Infermeria: Cristina Casanovas. Nutrició: Anna Mª Pérez. Fisioteràpia: Anna Carboneras i Sergio Marfil. Ioga: Gema Ros i Antonio Guerrero. Naturopatia: Xavier Vilaplana. Massatges: Esther Laín. Taichí: David Curto. Treballadora Social: Ana Maria Santana. Nutricionista: Anna Escalada.

Què fem

A la LLRC donem tota una sèrie de serveis com ara:

 • Atenció social
 • Atenció psicològica
 • Nutricionista
 • Fisioterapeuta
 • Massatgista
 • Activitats i tallers
Aquestes activitats i tallers estan dirigits a les persones amb malalties reumàtiques i suposen una oportunitat per sortir de casa, relacionar-se i oblidar-se, per un moment, del dolor.

A partir dels tallers i activitats:
 • Es potencia l'empoderament de la persona i del col·lectiu aportant eines, suport i acompanyament, tot impulsant  que les mateixes persones amb malalties reumàtiques siguin les creadores d’aquest coneixement col·lectiu, compartint-lo entre iguals, reforçant-lo, posant-lo en valor i donant-lo a conèixer com a recull de recursos que tots i totes puguem fer servir i  alhora ampliar amb la nostra experiència.
 • Construir i defensar unes polítiques d’inclusió laboral i educatives adequades al nostre col·lectiu, mitjançant per exemple de la defensa de la Sanitat Universal, impulsant la reivindicació de les ajudes socials necessàries per a persones amb malalties reumàtiques en cada estadi de la seva vida amb la malaltia, fent visibles les necessitats que tenim en quan a accessibilitat".
A més també treballem en la sensibilització i informació a la població en general a través de conferències i actes.


Aquesta és la nostra memòria de l'any 2015.

Història

Els principis de la Lliga Reumatològica Catalana es remunten als anys vuitanta. En aquell temps, el reumatòleg Dr. Antoni Tomàs i Escué va posar tot el seu esforç i dedicació per crear una associació que aglutinés tant afectats com professionals de les malalties reumàtiques. Així és com finalment, gràcies a l’empenta del doctor, el 1984 es va formar l’estructura jurídica de l’entitat.

L’any 1989 va ser decisiu per a la Lliga. El president de la Societat Catalana de Reumatologia d’aleshores, el Dr. Enric Lience, va convocar una Assemblea General per nomenar una nova Junta Directiva que fes possible el desplegament de l’Associació. Com a resultat, es va renovar l’organigrama, encapçalat per un nou president, el reumatòleg Dr. Josep Granados i Duran, i format per metges i per pacients.

Aquesta Junta Directiva va marcar dues finalitats essencials: cobrir les necessitats de les persones amb malalties reumàtiques i fomentar la investigació en reumatologia. Aquests són alguns objectius que a hores d'ara impulsen la continuïtat i el creixement de la Lliga Reumatològica Catalana.

Treball en xarxa

La Lliga Reumatològica Catalana forma part d’altres organitzacions amb l’objectiu de sumar esforços amb aquells projectes que segueixen la mateixa finalitat social:

 • Federació ECOM
 • Coalició de Ciutadans amb malalties cròniques
 • Fòrum Català de Pacients
 • EULAR (Liga Europea contra el Reumatismo)
 • AGORA (Plataforma d'Associacions de Pacients Reumàtics del Sud d’Europa)
 • IAPO (Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes)
 • Consell consultiu de pacients
 • Grup de treball de salut del Consell Municipal de Benestar Social
 • Pla d’actuació de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor
 • Consells de Salut (Barcelona, El Prat de Llobregat, Sabadell, Tarragona, Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç dels Horts), Consell de la Gent Gran (Barcelona), Consell de la Dona (Sant Vicenç dels Horts) i Taula de la Discapacitat (Terrassa), Pla per la Igualtat i Pla local de l’habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca.
 • LIRE (Liga Reumatológica Española)

Els Comptes Clars

La Lliga Reumatològica Catalana no està obligada a passar auditories i els membres de la seva Junta no reben cap tipus de remuneració.

A continuació presemtem els nostres comptes anuals del 2014 i el pressupost del 2015.

Pressupost 2015Pressupost 2015

Relacions amb Administracions Públiques

A l'actualitat no tenim contractes ni convenis amb l'Administració Pública.

Lliga Reumatològica Catalana