Portal de Transparència de la Fundació iWith.org

La Fundació iWith.org desenvolupa portals de transparència per a les entitats que vulguin aprofitar l'oportunitat de comunicar millor amb la societat. Naturalment, nosaltres som els primers a presentar els comptes clars, tot seguint la tendència internacional a compartir la informació essencial de manera ordenada.
 
En aquest sentit, la fundació iWith.org és una organització no lucrativa d'àmbit internacional fundada l'any 2001 per participar activament en el desenvolupament de les regions i poblacions menys afavorides. Per aconseguir aquest repte, oferim assistència activa en l'aprofitament de les oportunitats que ofereix Internet a les organitzacions.

Contacte i Comunicació

Denominació completa: Fondation I-With.org 

Registrada amb el número Federal CH-550.1.028.246-8  IDE/UID CHE-109.691.089 amb data 15 de gener de 2012 a Lausanne, canton de Vaud, Suïssa.  
EVS accredited organisation PIC no: 940015458
La Delegació a Catalunya va ser Inscrita en data 9/5/2003  amb el número 4 de Delegacions de Fundacions Internacionals al Registre de Barcelona de la Generalitat de Catalunya. 
NIF: N0391353J

Dades de Contacte:

El domicili fiscal de la Fundació a Suïssa és a: iWith.org Barcelona

Rue de la Gare 19, 1260 Nyon.

El domicili fiscal de la Delegació Catalunya és a:
Carrer Balmés, 205, 6è, 1a
08006 Barcelona.

L'oficina de treball és a: 
Carrer Cucurulla, 9, 2n 08002 Barcelona
Telèfon +34 93 380 49 75  |  +34 93 181 36 69


Comunicació

Correu: info@iwith.org     I Web institucional: www.iwith.org Facebook iWith.orgGoogle + iWith.orgTwitter iWith.orgRSS iWith.orgiWith.org YouTube
Blog: www.bocatics.org    I Web Tecnològica: www.abcore.org
La Xarxa: www.3inter.cat  I Portal de transparència: www.transparenciaONG.info

Com ens Organitzem

L'equip de treball de iWith.org
Normativa

La Fundació iWith.org es regeix pels seus estatuts.
Els col·laboradors disposen d’un document que recull la informació bàsica per al voluntariat.

Finalitat i Activitats

La redacció literal de la finalitat estatutària és:

Participar activament en el desenvolupament de regions i poblacions desfavorides tot desenvolupant i oferint assistència activa en l'accés a les tecnologies de la informació a organitzacions no governamentals i associacions sense ànim de lucre actives en aquest àmbit.
En particular, la fundació proporcionarà accés i oferirà a títol gratuït una formació a totes les organitzacions no governamentals i associacions sense ànim de lucre interessades en l'ús de les eines d'Internet, bancs de dades informatitzades i qualsevol altre servei relacionat amb la comunicació de la informació a la Xarxa.

Les activitats de la fundació es veuen reflectides en la memòria anual.

Missió i Objectius

Ajudem el Tercer i Quart sector —ONGs, associacions, emprenedors socials i empreses solidàries— a aprofitar les oportunitats que brinda Internet per crear el món en què ens agradaria viure.
La missió d'iWith.org és potenciar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a eina de solidaritat i millora de la societat.

Els objectius principals són:

  • Ajudar les organitzacions tot proporcionant assistència activa en l'aprofitament de les oportunitats que ofereix Internet.
  • Assessorar, acompanyar i formar les persones i organitzacions que treballen per un món millor en l'ús de la World Wide Web, Internet i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Òrgans de govern

La Fundació és regida pel Consell de Fundació que es reuneix mensualment, mentre que el dia a dia és gestionat pel Grup de Treball. El Comitè de Beques s'ocupa de gestionar i concedir les beques de la fundació.

Organigrama

La Fundació compta amb la participació activa dels membres del Consell de Fundació, dels equips de voluntariat i col·laboradors,  amb l’estructura professional que es descriu a l’Organigrama. 
A linkedIn es poden consultar els perfils professionals del Grup de Treball amb Ramon Bartomeus, Olga Hernández, David Soto, Joel Gorrera, Alla Krinitsyna, Kaio Tácito, Laura Morral

Què fem

Els serveis de la Fundació estan organitzats en les següents àrees:
 ConsultoriaWb 2.0FormacióBecas Googleemail marketingSuportCrowdfundingXarxes Socials
 

Història

La Fundació iWith.org és una organització no lucrativa d'àmbit internacional fundada el 2001 per participar activament en el desenvolupament de les regions i poblacions menys afavorides, oferint assistència activa en l'aprofitament de les oportunitats que ofereix Internet a les organitzacions.

Va ser pionera en l'aplicació de la formació a través d'Internet amb el programa Ab·soo "compartir per educar" en què van participar organitzacions de Mèxic, Guatemala, República Dominicana i Equador.

Cal destacar que hem desenvolupat la plataforma de serveis d'Internet Abcore Cadí amb tecnologia pròpia, eina que estan utilitzant centenars d'organitzacions per gestionar els seus projectes web i de treball en xarxa.

A la memòria anual es detallen les darreres activitats.

Informació Econòmica

Els comptes clars

Els Comptes Clars

 

Pressupost

El pressupost de la Fundació per l'any 2018 és de 635.000 CHF amb la distribució següent.
Pressupost 2017 iWithorg

Donacions

iWith.org formem part de dues xarxes d'economia solidària a partir de les quals rebem donacions de persones usuàries finals:
Teaming: Tenim un grup al qual pot accedir-se aquí
Wapsi: Tenim un grup de compra al qual es pot registrar aquí

Auditoria

Tots els comptes d'iWith.org han passat l'auditoria de Berney & Associates SA Societe Fiduciare

Retribucions dels òrgans de direcció

Els membres del Consell de la Fundació no reben cap tipus de remuneració ni dietes.   

El vano de retribucions de la Fundació està limitat per un ratio de 1:3, de forma que el salari mínim no és mai menys d'un terç del salari màxim.

 

Relacions amb Administracions Públiques

 

Contractes Públics, Convenis de Col·laboració i Subvencions Públiques.

iWith.org es financia prioritàriament amb recursos propis, donacions i prestació de serveis.
Els projectes que inclouen recursos públics son els següents:

 

Xarxanet.org/internacional
Des de l’any 2004 iWith.org gestiona el portal internacional de www.xarxanet.org per compte de la Generalitat de Catalunya. En el 2018 s'han facturat 27.617,04€.

L'equip d'iWith.org amb la X de Xarxanet

Turn Online
Aquest projecte té com a objectiu la transformació digital de les organitzacions juvenils que promouen la Pau i els Drets Humans. Té el suport de l'Agència Nacional Espanyola en el marc del programa de la Comissió Europea Erasmus Plus, com Acció Clau 2, de "Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques".
El pressupost total (setembre 2017 fins abril 2019) és de 100.551,00 €.
Turn Online


Digital Youth Cafè
Aquest projecte ha ofert eines digitals per a la comunicació i estratègia de fundraising en l'àmbit de la joventut. Subvencionat per l'Agència Nacional Espanyola en el marc del programa de la Comissió Europea Erasmus Plus, en aquest cas com Acció Clau 1 - "Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge"-, amb 9.824 € el 2017.
Digital Youth Cafe

iWith.org Foundation