GRANDALLA
Lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament

Grandalla és una entitat sense ànim de lucre que fomenta la integració social i l'autonomia de les persones amb discapacitat intelectual i/o del desenvolupament a través de la organització d'activitats de lleure que consten dels suports necessaris per a que aquestes persones puguin gaudir del seu temps lliure igual que ho faria qualsevol altra persona.

Registre
Grandalla va ser fundada el 2003 i inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona el 13/10/2003 amb el número 12.879 i CIF F63280614.

Missió

La nostra missió és fomentar la integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, trencant l'aïllament d'aquest col·lectiu que, per inèrcia, té tendència a quedar-se a casa i mantenir una relació social pobra i reduïda.

 

Visió

Grandalla treballa amb la visió d'arribar a ser una institució referent en el servei de lleure adaptat per a persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya i alhora de poder ampliar els serveis de suport que ofereix  a altres àmbits de la vida de les persones amb discapacitat, com ara poder treballar les habilitats per a la vida independent.
 
Aquest és el logo actual de la nostra entitat
 

Valors

La integració social de les persones amb discapacitat és una problemàtica latent en el context actual de la societat espanyola i, si bé en els últims anys s'ha avançat en el disseny de polítiques d'inserció, queda una gran part del camí per recórrer per poder parlar de “normalització i aquest és el nostre objectiu. Fomentar la visibilitat d'aquesta col·lectiu com a ciutadans de ple dret.
 
 

Finalitat

La finalitat de la cooperativa Grandalla i el seu projecte d’entitat és fomentar l’autonomia, la inclusió social plena i la millora de la qualitat de vida de persones, joves i adultes, amb discapacitat intel·lectual, a partir de la promoció, organització, gestió i realització de serveis de lleure, esport, educació, cultura i d’altres que es considerin convenients.
 

Objectius

 • Desenvolupar l’autonomia perquè en puguin fer ús i autogestionar el seu propi temps d’oci, evitant el paternalisme i la sobreprotecció.
 • Fomentar les relacions interpersonals i la participació en la comunitat.
 • Potenciar l’evolució dinàmica de les persones a través l’oci i el temps lliure potenciantles seves capacitats.
 • Oferir un servei de respir a les famílies i els seus cuidadors.

Contacte i Comunicació

Aquesta és la nostra seu:


La nostra adreça és:
C/ Illa,10
Sabadell 08202 Barcelona
Telèfon: +34 93 725 97 73 (17:30-19:30)
Correu electrònic: grandalla@grandalla.cat
Web: http://www.grandalla.cat/

També podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials:

- Facebook: https://www.facebook.com/grandalla/
- Twitter: https://twitter.com/GrandallaSCCL
- Instagram: https://www.instagram.com/grandallasccl/
- Youtube: https://www.youtube.com/user/GrandallaTV


Persones de contacte:
President Consell Rector: Josep Pardina Ribas
Director: Pau Vilaseca Monforte
 

Com ens Organitzem

La organització de la nostra entitat es regeix pels seus estatuts, pels acords de l'assemblea i per la legislació vigent.

Òrgans

En primer lloc s'hi troba l'Assemblea General com a màxim òrgan de Govern. L’Assemblea General és l’òrgan màxim de la cooperativa i està format pels socis que tenen dret de veu i de vot. La seva funció és tractar i acordar sobre qualsevol assumptede la cooperativa tal com nomenar i cessar el Consell Rector, decidir sobre la seva gestió i nomenar la intervenció de comptes.
 
Tot seguit s'hi troba el Consell Rector, el mandat del qual dura 4 anys. El Consell Rector és l’òrgan de govern, administració i gestió de la cooperativa. Té competència per a representar-la i per establir les directrius generals d’actuació, d’acord amb els criteris establerts per l’assemblea general. Es compon d’un mínim de 3 membres i un màxim de 15 membres, elegits per l’Assemblea General per un termini de quatre anys. La majoria dels seus membres són socis usuaris, però també hi forma part una representació dels socis col·laboradors i de treball, i un representant dels voluntaris (amb veu, però sense vot). El nombre de membres l’estableix l’Assemblea General.

Actualment el Consell Rector està format per:

- 1 soci de la cooperativa que exerceix de President.
- 1 soci de la cooperativa que exerceixen de Vice-presidents.
- 1 soci de la cooperativa que exerceix de Secretari/a.
- 3 socis de la cooperativa que exerceixen de Vocals. 

També existeix un Interventor de Comptes, soci de la cooperativa, el mandat del qual és de 2 anys. La seva funció és supervisar els comptes però no forma part del Consell Rector.

La resta de l’equip de persones que, conjuntament amb el Consell Rector, duen a terme els projectes i tasques de l’associació, està compost per:
 
 • 1 Director que realitza funcions de direcció general de l’entitat i en alguns casos assumeix també la direcció d’algun projecte concret.
 • 1 Auxiliar administrativa que realitza funcions de secretaria i administratives.
 • 1 Periodista que porta la comunicació de l'entitat
 • 7 Monitors/es d’”Activitats Diàries”, dividits en equips de dues o tres persones, responsables cadascun de les activitats d’aquest projecte.
 • 10 Voluntaris/es i 4 monitors/es d’activitats “Volem Sortir!”, que s’encarreguen de les activitats de lleure dels caps de setmana.
 • 10 Monitors pel Casal d’estiu
 • 1 Director pel Casal d’estiu
 • 2 Monitors per l’Esplai de Dissabtes

Organigrama

Què fem

Programa “Volem Sortir!”

Activitats d’oci els caps de setmana. Aquestes tenen un caràcter molt divers, unes més lúdiques i altres més culturals, però totes elles tendeixen sempre a aconseguir que els joves puguin gaudir d’una vida, pel que fa al lleure, amb aquella normalització possible.
 

 
Club Social

Es crea per oferir un espai propi de trobada per als nostres usuaris i per a qualsevol jove amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament i altres discapacitats que vulguin  utilitzar les nostres instal·lacions. L’objectiu és facilitar la seva participació social i motivar-los a formar part d'un grup d'amics dins del qual puguin desenvolupar-se de manera plena a nivell emocional i personal. Així, volem trencar l'aïllament d'aquest col·lectiu que, per inèrcia, tenen tendència a quedar-se a casa, mantenint una relació social pobra i reduïda. Tot seguit podeu veure quines activitats tenen lloc al Club Social:

 • Taller de Dansa: La finalitat és treballar, a partir de l’aprenentatge de balls i danses modernes, la millora d’aspectes motrius, de coordinació i la integració social. El mes de juny, com cada any, es celebra el Festival de Dansa. La representació, com acte de final de curs, combina balls i una obra teatral en la que els participants de cada activitat mostren tot allò après durant el curs.
 • Taller de Cuina: S’ajuda als participants a adquirir coneixements elementals de cuina per al dia a dia. La formació s’imparteix des del local de Grandalla.
 • L'Espai Creatiu: Es desenvolupa al local de Grandalla al carrer Illa. En aquest taller s’utilitzen diferents materials i tècniques per tal de fomentar la creativitat dels participants. Segons els experts treballant la creativitat podem ser més independents i desenvolupar una sensibilitat especial pel món que ens rodeja. A més, treballar la creativitat ens fa guanyar confiança en nosaltres mateixos.
 • Taller de Música: Es desenvolupa al local de Grandalla. Creiem en el poder de la música ja que aquesta permet desenvolupar els potencials expressius del jove o adult amb discapacitat intel·lectual com poden ser l’àrea cognitiva, la motricitat, la creativitat o el joc entre altres. L’aprenentatge musical, a més, és una opció per superar obstacles físics i mentals, així com també desenvolupar les seves emocionalitats.
Club Esportiu
El Club Esportiu de Grandalla està format per dues activitats de caire esportiu que tenen lloc el divendres i el dissabte. A Grandalla creiem fermament que l’esport aporta molts beneficis a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament sobretot en el terreny personal i en el seu procés de sociabilització. Així, els tallers que actualment portem a terme són els següents:
 
 • Futbol: Aquesta activitat té com a objectiu fomentar l’esport a les persones amb discapacitat intel·lectual, el treball en equip,fomentar el companyerisme, la solidaritat i aprendre a acceptar les victòries i les derrotes.
 • Tennis: Un dissabte al mes farem classes de tennis gràcies a una col·laboració establerta amb el Club de Tennis Sabadell.

Esplai dels dissabtes

Són activitats de lleure que es realitzen els dissabtes a la tarda per a joves de 6 a 16 anys. Així, doncs, s’organitzen activitats com manualitats, jocs, sortides a parcs d’atraccions, excursions… La finalitat d’aquestes activitats és potenciar l’autonomia i les habilitats socials dels participants a través de gaudir d’un oci especialitzat perquè en un futur no molt llunyà puguin participar d’un oci el més normalitzat possible.

Viatges

 • Desconnecta: Es crea amb la idea d'oferir respirs a les famílies per a què aquestes pugin descansar de la cura de les persones amb discapacitat intel·lectual durant un cap de setmana i puguin gaudir del seu oci. Mentreels participants gaudeixen d’un conjunt d’activitats que s’adapten a les seves necessitats d’oci.
 • VacanCET: És un servei de vacances adaptades dissenyat ,especialment, per a treballadors de Centres Especials de Treball i empreses ordinàires que donen feina a persones amb discapacitat intel·lectual que, degut al gran volum de treball durant els mesos d'estiu, no poden anar de vacances en un sol torn. Les destinacions es trien d'acord als suggeriments dels usuaris i l'assistència es adequa a la necessitat de cada grup. Els objectius d'aquest projecte són normalitzar la vida dels joves i adults amb discapacitat intel·lectual viatjant a destinacions turístiques d'interès com qualsevol treballador.
 • Activa’t: Ofereix vacances durant les èpoques tradicionals com a Setmana Santa, Cap d'any o els mesos d'estiu. És un projecte que sorgeix de la demanda dels usuaris del projecte VacanCET per continuar amb la qualitat de les vacances.
Aquesta és la nostra memòria de projecte del 2016.

Treball en xarxa

Fem xarxa amb:
 
 • DINCAT: Agrupació d’entitats sense ànim de lucre de Catalunya que treballen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.
 • AEES Dincat: Agrupació patronal d’entitats sense ànim de lucre de Catalunya que treballen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.
 • PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA Mitjançant Dincat: Organització que representa a Espanya a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.
 • Taula tercer sector mitjançant Dincat i AAES Dincat: Institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes del Tercer Sector.
 • Cocarmi mitjançant Dincat: Comitè català de representants de persones amb discapacitat.
 • Ajuntament de Sabadell: Consell de discapacitat del qual formem part amb més entitats.
 • Consell de Joves de Sabadell: Associació d'entitats sense ànim de lucre amb la finalitat de donar més força al col·lectiu juvenil de la ciutat fomentant la solidaritat i voluntariat, la igualtat de gèneres, l'emancipació i el propi associacionisme.

Els nostres documents

Aquests són els documents legals:

Els Comptes Clars

Aquí podeu consultar els nostres comptes anuals.

Relacions amb Administracions Públiques

Actualment treballem amb:

- Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell: Amb l'objectiu d'avançar cap a la igualtat d'oportunitats entre tots els ciutadans i ciutadanes i vetllar pels col·lectius més vulnerables, la Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell va impulsar el programa Fem Vacances, amb activitats de lleure a l'estiu adreçades a infants, joves i adults amb discapacitat i dependència. El programa es va elaborar amb la participació de 7 entitats de l'àmbit (entre elles Grandalla) i inclou un total de 18 casals, viatges i colònies que comptaran amb el suport econòmic municipal.

- Agència Catalana de Joventut: Hem signat un acord de col·laboració amb l'Agència Catalana de la Joventut per facilitar l'accés de l'entitat als albergs de Xanascat. L'objectiu principal de l'acord és utilitzar les instal·lacions dels albergs gestionats per la Xanascat en unes condicions especials que permetin abaratir costos a les famílies.

iWith.org Foundation