Fundació Privada ECOM

La Fundació Privada ECOM neix el 2007 amb l'objectiu de fomentar i gestionar el coneixement dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat física i les seves necessitats. La seva finalitat és prestar-los la millor atenció, gestionant, quan sigui necessari, i sense entrar en competència amb les organitzacions del moviment associatiu ecom, programes i serveis.

Aquest ens és l'encarregat de la gestió dels serveis que tradicionalment havia prestat la Federació ECOM: el Servei d'Integració Laboral, el Servei d'Assistent Personal, el Servei d'Auxiliars de Vestidor, el Servei de Suport als Municipis, formació, assessorament, i altres serveis que ecom ofereix o que pugui anar creant per atendre les necessitats del col·lectiu.

La Fundació Privada ECOM es regeix per aquests Estatuts.

Contacte i Comunicació

Fundació Privada ECOM està inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2375, en data 30/11/2007.

El NIF de Fundació Privada ECOM és el G64650930

La seu principal està a:
Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral.2ª
08011 Barcelona
Horari d'atenció al públic:
-De dilluns a Dijous: 9h a 14h i de 16h a 19h
-Divendres: 9h a 15h
La nostra pàgina web és www.ecom.cat

Com ens Organitzem

La Fundació Privada ECOM s'estructura de la manera que es mostra en el següent document.

La Fundació es regeix també segons un conveni col·lectiu d'empreses d'atenció domiciliària que és aquest, i el Conveni d’Associacions que és aquest.
 

Òrgans de govern

La representació, el govern i l'administració de la Fundació corresponen al Patronat, que està format per un mínim de sis membres i un màxim d’onze.
El Patronat pot nomenar una o més persones per a exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la Fundació.
Correspon especialment al Patronat, entre d’altres, la modificació dels estatuts; la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació; així com l'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
 

Xarxes

Fundació Privada ECOM forma part de la Xarxa FIL (Foment de la Inserció Laboral) i de la cooperativa de serveis financers Finan'3.

 

Què fem

Disposem d'un Pla de Treball del 2016 on detallem les accions a realitzar aquí.

Els Comptes Clars

El document de comptes anuals i informe d'auditoria de l'exercici d'aquest 2015 es pot trobar aquí.

El resultat d'explotació del pressupost 2016 de la Fundació Privada ECOM és igual a zero.

Les retribucions dels òrgans de direcció de la Fundació Privada ECOM es regeixen pel Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomiapersonal, protecció i atenció a discapacitats per als anys 2013-2016. Aquesta n'és la taula salarial.

També disposem d'una gràfica amb les fonts d'ingrès i la distribució de despeses:


La Fundació Privada ECOM també ofereix un servei privat d’Assistència Personal amb aquest preu/hora.

Per tant, la nostra activitat es financia gràcies principalment a la col·laboració de les Administracions Públiques i també d’algunes entitats i empreses que, sensibilitzades amb el col·lectiu de persones amb discapacitat física, col·laboren puntualment en els nostres projectes i serveis.

La nostra entitat està oberta a tot tipus de col·laboració, individuals o col·lectives, que puguin contribuir a millorar la tasca que desenvolupem en benefici de les persones amb discapacitat física.

Si voleu col·laborar amb nosaltres aqui podreu triar l’opció que us sembli més adequada.

Relacions amb Administracions Públiques

Aquest document mostra els contractes i convenis que la Fundació Privada ECOM ha establert amb diferents òrgans de l'administració pública.

Fundació ECOM